Perceptie en beleving van zorg door oncologische patiënten na migratie: een kwalitatieve analyse: kanker in een vreemd land

Aelbrecht, Karolien, Vos, Jolien and Deveugele, Myriam (2014) Perceptie en beleving van zorg door oncologische patiënten na migratie: een kwalitatieve analyse: kanker in een vreemd land. Project Report. Universiteit Gent ; Vlaamse Liga tegen Kanker, Ghent; Brussels.

Full content URL: http://hdl.handle.net/1854/LU-4380789

Documents
4380789
Original report written in Dutch.
[img]
[Download]
[img] PDF
4380789 - Whole Document

26kB
Item Type:Paper or Report (Project Report)
Item Status:Live Archive

Abstract

De toename van het aantal migranten in West-Europa heeft gevolgen op vele gebieden, waaronder de gezondheidszorg. Deze subpopulatie heeft moeilijkheden bij het vinden van hun weg in de complexiteit van onze gezondheidszorg, in het bijzonder wanneer zij de diagnose krijgen van een levensbedreigende ziekte zoals kanker. Hoewel er een dringende nood is aan inzicht en kennis over patienten afkomstig van een andere culturele of etnische entiteit, sluit het meeste onderzoek deze populatie uit, vanwege diverse moeilijkheden die zij met zich meebrengt. In deze studie wordt de zorgbeleving van niet-westerse oncologische patienten in kaart gebracht, meer bepaald worden hun verwachtingen en ervaringen over de geleverde zorg in Belgie bestudeerd.

Dertig volwassen niet-westerse kankerpatienten werden geinterviewd door middel van een semigestructureerde interviewtechniek. De interviews werden gecodeerd met behulp van thematische analyse.
In het algemeen zien we sterke overeenkomsten in de verwachtingen en gepercipieerde ervaringen tussen patienten van een andere origine en autochtone patienten wanneer ze geconfronteerd worden met kanker. Het hebben van een levensbedreigende ziekte is au fond een menselijke ervaring, ongeacht het land van herkomst. Patienten vertonen universele reacties en reactiepatronen wanneer ze geconfronteerd worden met kanker, in het omgaan met de ziekte, alsook tijdens het behandelingsproces. Echter, in verschillende interviews zagen we ook belangrijke obstakels gedurende dit proces, waarbij de taalbarriere en een grote behoefte aan informatie de belangrijkste blijken te zijn. Het belang van tolken, als act zowel als in de persoon van de tolk is dan ook niet te onderschatten. Het onderzoek toont duidelijk aan dat de inhoud het consult sterk verarmt en dat er misverstanden ontstaan indien er taalproblemen zijn. Daarenboven kiest meer dan de helft van de geinterviewde patienten voor onafhankelijke tolken in plaats van gezinsleden voor vertaling tijdens een consult, dit omdat familieleden vaak niet correct vertalen en informatie weglaten. Dit aspect sluit nauw aan bij een gevoelig politiek thema, gezien de toelage voor onafhankelijke tolken in Belgie verminderd wordt. Tot slot zagen we in de interviews een algemeen gebrek aan elementaire kennis over gezondheid en ziekte, wat resulteert in een enorme behoefte aan (medische) informatie.

Keywords:Cancer, Patient experience, care pathways, Communication
Subjects:L Social studies > L510 Health & Welfare
Divisions:College of Social Science > School of Health & Social Care
ID Code:14319
Deposited On:15 Jun 2014 20:39

Repository Staff Only: item control page